Multiresistent GLB

GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes en / of maïswortelknobbelaaltje.

Bladrammenas GLB

GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes.

Gele Mosterd GLB

GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes.

Roodzwenkgras

GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes.

Japanse Haver

Groenbemester: bestrijding van wortellesieaaltjes.

Wintergroen Crucifeer

Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.

Grasmix GLB

GLB mengsel: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.

Italiaans Raaigras

Vanggewas: snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof.

Engels Raaigras

Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.

VangGras

Vanggewas voor onderzaai mais: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.

Rietzwenkgras

Vanggewas voor onderzaai mais: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.