Multiresistent GLB+

GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes en / of maïswortelknobbelaaltje.

Bladrammenas GLB+

GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes.

Gele Mosterd GLB+

GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes.

Japanse Haver GLB+

GLB mengsel: bestrijding van wortellesieaaltjes.

Japanse Haver

Groenbemester: bestrijding van wortellesieaaltjes.

Wintergroen Crucifeer

Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.

Grasmix GLB+

GLB mengsel: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.

Italiaans GLB+

GLB mengsel: snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof.

Wintergroen Gras

Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.

Italiaans Raaigras

Vanggewas: snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof.

Engels Raaigras

Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.

VangGras

Vanggewas voor onderzaai mais: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.

Rietzwenkgras

Vanggewas voor onderzaai mais: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.