Bladrammenas Multiresistent GLB

 • 100% bladrammenas multiresistent BCA 1

 • Doel:
  bestrijding van bietencyste aaltjes en / of maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi en/of M. fallax)

 • Specifieke eigenschappen:
  snelle bodembedekking en hoge drogestofopbrengst

 • Zaaitijdstip:
  april tot september

 • Zaaiadvies:
  25 – 30 kg per ha

Bestellen