Akkerranden

Doel: Verhogen biodiversiteit akkerranden, GLB wetgeving

 

Veldbloemen

Doel: Verhogen biodiversiteit openbaar groen, bermen, parken, golfbanen en tuinen: aantrekken van insecten, vogels en klein wild

 

Bijenmengsel

Doel: Verhogen biodiversiteit in openbaar groen, bermen, parken, golfbanen en tuinen: aantrekken van bijen en andere insecten

 

Kruidenmengsel

Doel: Verhogen biodiversiteit graslanden, bijdrage aan diergezondheid, droogte tolerantie, bodemvruchtbaarheid en opbrengst