Privacy verklaring GroeiPartners

GroeiPartners is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
GroeiPartners BV
Beukenhof 8
8332 VA Steenwijk

T +31 (0)521-522378
E info@groeipartners .nl
www.groeipartners.nl

GroeiPartners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van GroeiPartners. U dient zich ervan bewust te zijn dat GroeiPartners niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
GroeiPartners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • GroeiPartners verzamelt en bewaart enige bezoekersinformatie betreffende het bezoek van de website, zoals datum en moment van de dag waarop u onze website bezoekt, browser-type, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de computer die u gebruikt, aantal hits, de bezochte pagina’s en duur van de gebruikers-sessie. GroeiPartners verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mailadres, etc.), behalve wanneer u deze informatie specifiek en bewust aanlevert. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site en marketingacties verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u het contactformulier invult, vragen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
GroeiPartners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Indien je een account hebt aangemaakt bewaren wij je accountgegevens totdat je account expliciet verwijderd.
  • Indien je toestemming hebt gegeven voor het toesturen van nieuwsbrieven, bewaart GroeiPartners jouw gegevens tot 1 jaar nadat je je voor de nieuwsbrief hebt afgemeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Een cookie is een korte tekstregel die door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze cookies bevatten geen enkele persoonlijk identificeerbare informatie. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt gewoonlijk de instellingen van uw browser aanpassen om dit te voorkomen. Als u geen cookies wilt accepteren, verwijzen wij u naar het ‘help’-menu van uw internet-browser om te leren hoe u alle cookies blokkeert of een waarschuwing krijgt voordat een cookie opgeslagen wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GroeiPartners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groeipartners.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GroeiPartners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@groeipartners.nl.

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van GroeiPartners, dan kunt u contact met ons opnemen. Mocht een wijziging van ons privacybeleid nodig zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.