Rode klaver tetraploïd

Vooral maaien: kan tot 300 kg N binden, met rhizobium coating.

Rode klaver diploïd

Maaien en beweiden: kan tot 300 kg N binden, met rhizobium coating.

Witte klaver

Vooral beweiden: kan tot 150 kg N binden, met rhizobium coating.

Kruiden klaver

Voor bufferstroken en weiden: verrijkt de weiden met sterke kruiden.

Kruidenmengsels

Doel: Verhogen biodiversiteit graslanden, bijdrage aan diergezondheid, droogte tolerantie, bodemvruchtbaarheid en opbrengst