Rietzwenkgras

 • Mengsel bestaat uit:
  100% Rietzwenkgras (recreatietype)

 • Doel:
  Onderzaai bij mais: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering

 • Specifieke eigenschappen:
  Tolerant tegen veel gewasbeschermingsmiddelen (maar niet alle). Kan ondergronds veel organische massa produceren. Kan de mais in sommige gevallen gaan beconcurreren (koel voorjaar)

 • Zaaitijdstip:
  rond of gelijktijdig met inzaai van de mais

 • Zaaiadvies:
  15 – 20 kg per ha

Bestellen