Bladrammenas GLB

 • 100% bladrammenas BCA 1, (hoogste notering)

 • Doel:
  bestrijding van bietencyste aaltjes

 • Specifieke eigenschappen:
  snelle bodembedekking en diepe beworteling

 • Zaaitijdstip:
  april tot september

 • Zaaiadvies:
  25 – 30 kg per ha

Bestellen