Grasmix

  • Doel:
   stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering, kortdurend grasland

  • Specifieke eigenschappen:
   snelle bodembedekking, produceert veel organische stof, goede beworteling. In het voorjaar vroeg veel gras.

  • Zaaitijdstip:
   augustus tot oktober

  • Zaaiadvies:
   25 kg per ha
   bij kort durend grasland: 40 – 45 kg per ha

Bestellen