Wintergroen Crucifeer

 • Mengsel bestaat uit:
  70% bladrammenas en 30% gele mosterd

 • Doel:
  stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering

 • Specifieke eigenschappen:
  snelle bodembedekking, goed bestand tegen droogte, vorstgevoelig, kan in voorjaar direct worden ondergewerkt, GLB proof

 • Zaaitijdstip:
  juli tot oktober

 • Zaaiadvies:
  20 – 25 kg per ha

Bestellen