Select 4 2019-03-04T15:05:54+00:00

Select 4

  • Extra smakelijk door aandeel Timothee

  • Goede opbrengst eerste snede en tweede snede

  • Goede resistentie tegen kroonroest

  • Voor beweiden, maar vooral voor maaien

  • Indien er niet de hoogste eisen aan het weidemengsel worden gesteld

  • Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha

Bestellen