Select 4

  • Extra smakelijk door aandeel Timothee

  • Goede opbrengst eerste snede en tweede snede

  • Goede resistentie tegen kroonroest

  • Vooral voor maaien, maar ook voor beweiden

  • Indien er niet de hoogste eisen aan het weidemengsel worden gesteld

  • Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha

Bestellen