Select 11

  • Geschikt voor beweiden

  • Goede opbrengst, ook bij mindere omstandigheden

  • Allround mengsel

  • Sterk mengsel voor huiskavel

  • Lange levensduur

  • Indien er niet de hoogste eisen aan het weidemengsel worden gesteld

  • Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha

Bestellen