Perfect Tetra 2019-03-04T15:01:47+00:00

Perfect Tetra

  • Voor zowel beweiden als maaien

  • Topopbrengst eerste plus tweede snede en totale opbrengst

  • Hoge resistentie tegen kroonroest

  • Smakelijk gras, waardoor hogere opname

  • Zaaiadvies: 45 – 50 kg/ha

Bestellen