Perfect Tetra 4 2019-03-04T15:02:28+00:00

Perfect Tetra 4

  • Voor beweiden, maar vooral voor maaien

  • Hoogste opbrengst eerste plus tweede snede en totaal opbrengst

  • Hoge resistentie tegen kroonroest

  • Extra smakelijk door aandeel Timothee

  • Zaaiadvies: 45 – 50 kg/ha

Bestellen