Perfect Tetra 4

  • Vooral voor maaien, maar ook voor beweiden

  • Hoogste opbrengst eerste plus tweede snede en totaal opbrengst

  • Hoge resistentie tegen kroonroest

  • Extra smakelijk door aandeel Timothee

  • Zaaiadvies: 45 – 50 kg/ha

Bestellen