Grasmix

 • Mengsel bestaat uit:
  40% Italiaans raaigras, 20% Westerwolds raaigras en 40% Gekruist raaigras

 • Doel:
  stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering. Kortdurend grasland

 • Specifieke eigenschappen:
  snelle bodembedekking, produceert veel organische stof, goede beworteling. in het voorjaar vroeg veel gras

 • Zaaitijdstip:
  augustus tot half oktober

 • Zaaiadvies:
  25 kg per ha
  bij kortdurend grasland: 40 – 45 kg per ha

Bestellen