Select Tetra 4

  • Vooral voor maaien, maar ook voor beweiden
  • Goede opbrengst eerste plus tweede snede
  • Goede totaal opbrengst
  • Hoge resistentie tegen kroonroest
  • Extra smakelijk door aandeel Timothee
  • Indien er niet de hoogste eisen aan het weidemengsel worden gesteld
  • Zaaiadvies: 45 – 50 kg/ha
Bestellen