Herkauwgras

  • Veel structuur door hoog aandeel Rietzwenkgras

  • Heeft belangrijke invloed op voorkomen pens verzuring

  • Minder snel oplosbare suikers in het gras

  • Hoger NDF gehalte, energie komt langzamer vrij

  • Hoog gehalte aan ruwe vezels

  • Bevordert de matvorming in de pens

  • Droogte tolerant door diepe beworteling

  • Zaaiadvies: 60 kg/ha

Bestellen